Wat kan er gedaan worden vanwege het gedrag in de bestuurskamer te verbeteren? | Virtual boardroom

Krachtig gedragsbeheer karaf het verschil maken. Als een CEO en een bestuursvoorzitter onder andere een messcherp niveau betreffende vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, willen zij eerder “wolken bij de horizon” eerder plus meer openlijk met elkaar delen plus samenwerken door prestatievermindering erbij voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en opbouwend kunnen uitkomen, maar op een vitale, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, belanden betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen met de organisatie. Er is een reeks strategieën deze een organisatie kan benutten om de gedrag met bestuurders wanneer individu plus als collectief te verbeteren. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Heel vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties in specifieke vaardigheden tijdens het nominatieproces management board en proberen hen karakter vorm te aanreiken zodra het directeur is benoemd. Een bestuurder karaf zeer bekwaam zijn in een bepaalde competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk door een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om erbij trainen aan karakter zodra iemand al op je bord zit.
  • Zorg voor een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zou vergemakkelijken. Dit houdt boven dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden voorzien van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, buiten specifieke informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van een bestuurder.
  • Zorg ervoor datgene gedrag plus karakter deel uitmaken van het jaarlijkse evaluatieproces. Het meeste besturen ondergaan momenteel een jaarlijks evaluatieproces. Sinds vragen in uw evaluatie erbij plaatsen aangaande het gedrag van een directie, relaties en aspecten van het karakter, zullen dit beslist licht schijnen op dit problemen in uw directiekamer en dezelfde mechanisme verlenen om een dialoog met te starten over hoedanig ze met te lossen.
  • Zorg datgene een percentage van het trainingsbudget betreffende het bord besteed werd aan soft skills – niet louter aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over een gedragsverwachtingen betreffende het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal een optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om het karakter en het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders bij bepalen. Er is een aantal van dit soort tools beschikbaar met de markt. (Zie hieronder: wat bestaan enkele hulpmiddelen plus middelen dat borden kunnen helpen het gedrag betreffende de directie te herzien? )

board software

We willen stuk voor stuk naar dezelfde bestuursvergadering vertrekken waar dezelfde groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar met constructieve manieren uitdaagt door beslissingen juist te keuren voor het welzijn van de organisatie. Het bord is een team plus bestaat net als allemaal andere uit individuen met hun eigen stijlen, attitudes en gedrag. Een juiste leerstoel zou dit waarnemen en ernaar streven de beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er inslikken ook momenten zijn dat ze conflicten of slecht gedrag in de bestuurskamer moeten beheren. We hebben een paar tips gegeven over hoe om te gaan met bepaalde specifieke gedragingen dat u bij bestuursvergaderingen kunt tegenkomen. Beslist van de beste manieren om aardig gedrag betreffende te moedigen is door een gedragscode te hebben voor bestuursleden waar iedereen zich aanmeldt. Het gebruiken van beslist gedragscode die is afgestemd op een waarden betreffende de organisatie helpt een toon met de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van de organisatie bij een positieve manier.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *